Objavljen je datum vzpostavitve sistema za prenos telefonskih številk v državah ECTEL

Vzpostavitev sistema za prenos mobilnih telefonskih številk v državah ECTEL –  Zveza Dominike, Grenade, Sveti Krištof in Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vincencij in Grenadine je določen na 19. januarja 2019. Podjetje Teletech INC Ltd bo kot licenciran operator poskrbelo za storitve prenosa mobilnih in fiksnih telefonskih številk za vse operatorje v 5 otoških državah. Vzpostavitev storitve prenosa fiksnih telefonskih številk bo na voljo v začetku leta 2019.

Sklenitev pogodbe za razvoj in vzdrževanje aplikativne programske opreme za projekt e-Notranja revizija

Sklenitev pogodbe za razvoj in vzdrževanje aplikativne programske opreme za projekt e-Notranja revizija

Direktor Urada RS za nadzor proračuna Dušan Sterle in prokurist podjetja Teletech d.o.o. Tomislav Gačnik sta sklenila pogodbo za razvoj in vzdrževanje aplikativne programske opreme za projekt e-Notranja revizija, katerega cilj je v decentraliziranem sistemu vzpostaviti enotno programsko podporo notranjemu revidiranju proračunskih uporabnikov in na ta način prispevati k enotno delujočemu sistemu notranjega nadzora javnih financ.

Razvoj aplikacije e-Notranja revizija sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Predviden zaključek aktivnosti, povezanih z razvojem aplikativne programske opreme za projekt e-Notranja revizija, je v prihodnjem letu.