Direktor Urada RS za nadzor proračuna Dušan Sterle in prokurist podjetja Teletech d.o.o. Tomislav Gačnik sta sklenila pogodbo za razvoj in vzdrževanje aplikativne programske opreme za projekt e-Notranja revizija, katerega cilj je v decentraliziranem sistemu...