Direktor Urada RS za nadzor proračuna Dušan Sterle in prokurist podjetja Teletech d.o.o. Tomislav Gačnik sta sklenila pogodbo za razvoj in vzdrževanje aplikativne programske opreme za projekt e-Notranja revizija, katerega cilj je v decentraliziranem sistemu vzpostaviti enotno programsko podporo notranjemu revidiranju proračunskih uporabnikov in na ta način prispevati k enotno delujočemu sistemu notranjega nadzora javnih financ.

Razvoj aplikacije e-Notranja revizija sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Predviden zaključek aktivnosti, povezanih z razvojem aplikativne programske opreme za projekt e-Notranja revizija, je v prihodnjem letu.