Sens4FoodQ

Projekt RRI2 – RRI Projekt: »Nanosenzor za hitro in nedestruktivno zaznavanje kvalitete / svežosti hrane – Sens4FoodQ«

Partnerji: TELETECH Telekomunikacijske tehnologije, proizvodnja, posredništvo, trgovina in svetovanje d.o.o. (Prijavitelj; T. Gačnik); IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (Partner; A. Lobnik)

Opis: V predloženem RRI projektu predstavljamo razvoj personaliziranega senzorskega sistema Sens4FoodQ, ki bo omogočal nedestruktivno zaznavanje kvalitete/svežosti hrane na osnovi naprednih optičnih funkcionalnih nanosenzorskih receptorjev s pomočjo miniaturiziranega detekcijskega sistema, povezanega z mobilno tehnologijo. Cilj je razviti visoko tehnološko zahteven senzorski sistem, ki pa bo v svoji uporabnosti enostaven, lahek, majhen, cenovno ugoden in tako primeren za širšo uporabo.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« (www.eu-skladi.si)

Pogodbena vrednost projekta je 982.515 €.

Trajanje: 7.2.2018 – 6.2.2020